Lịch làm việc lãnh đạo công ty tuần 49/2021

Lịch làm việc lãnh đạo công ty tuần 49/2021

Số kí hiệu VB08
Ngày ban hành 05/12/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch Công ty
Cơ quan ban hành Công ty
Người ký Phạm Phi Thăng

Nội dung

 CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU BÌNH PHƯỚC
          
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                           Đồng Xoài, ngày 05 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY TUẦN 49/2021 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021)
 
Thời gian Nội dung Địa điểm Chuẩn bị nội dung Ghi chú
Thứ 2, ngày 06/12/2021 07h30 Lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Công ty lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Tại Văn phòng công ty    
07h30 Giám đốc công ty ủy quyền phòng KT-PC, Nông trường được kiểm tra tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đợt II/2021 (Theo Kế hoạch số: 110/KH-HKL, ngày 15/11/2021 của Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú).      
08h30 Cán bộ, công nhân viên nhà máy chế biến lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Tại Nhà máy chế biến mủ cao su    
09h00 Ban Giám đốc công ty hội ý đầu tuần.
Kính mời dự: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty.
Mời dự: KSV, KTT, VPĐU, trưởng các phòng: TCHC, KH, QLDA, KTPC.
Tại Chòi gỗ công ty    
10h30 Cán bộ, công nhân viên NTCS Lam Sơn 3 lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Tại NTCS Lam Sơn 3    
14h00 Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Văn phòng tổ chức cho đoàn viên họp đánh giá, nhận xét cho đảng viên chi bộ văn phòng và chi bộ Kế toán kế hoạch. Tại Hội trường lầu 1 công ty    
14h00 Cán bộ, công nhân viên NTCS Đồng Xoài lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Tại NTCS Đồng Xoài    
15h00 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ NTCS Tân Hòa 1 (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty).
Cùng dự: Đại diện Văn phòng Đảng, Ban tổ chức, UBKT ĐU, Đoàn thanh niên công ty.
Tại NTCS Tân Hòa 1   VPĐU, BTC ĐU chuẩn bị nội dung góp ý, nhận xét đánh giá đối với chi bộ
15h30 Các Ban xây dựng Đảng và các phòng chuyên môn họp đánh giá kiểm điểm tập thể các ban và các phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội trường lầu 2 công ty    
Thứ 3, ngày 07/12/2021 07h30 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2021 theo hình thức trực tuyến, thời gian học 18 ngày, bắt đầu từ ngày 07/12/2021 (Theo Quyết định số: 3061/QĐ-UBND, ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước) và tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp ủy viên cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến, thời gian từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021 (Theo Quyết định: 1534-QĐ/HVCTKV II, ngày 02/12/2021 của học viện Chính trị khu vực II).      
10h00 Cán bộ, công nhân viên NTCS Đồng Tâm lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19. Tại NTCS Đồng Tâm    
14h00 Đ/c Võ Anh Kiệt - PBT Đảng ủy - Giám đốc công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ NTCS Đồng Xoài (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty). Tại NTCS Đồng Xoài Chi bộ NTCS Đồng Xoài  
14h00 Đ/c Vũ Văn Thắng - UVBTV - CNKT Đảng ủy - Phó giám đốc công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ NTCS Lam Sơn 3 (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty).
Cùng dự: Đ/c Phạm Phi Thăng - Phó Ban TCĐU, TP. TC-HC.
Tại NTCS Lam Sơn 3 Chi bộ NTCS Lam Sơn 3  
16h00 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo lịch của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh). Tại phòng họp trực tuyến lầu 2 công ty TP. TC-HC. Đ/c Vinh - NVP. TC-HC trực đường truyền, chuẩn bị Hội trường.
Thứ 4, ngày 08/12/2021 07h30 Đ/c Võ Anh Kiệt - PBT Đảng ủy - Giám đốc công ty tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp ủy viên cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến, thời gian từ ngày 08/12/2021 đến 10/12/2021 (Theo Quyết định: 1534-QĐ/HVCTKV II, ngày 02/12/2021 của học viện Chính trị khu vực II).      
07h30 Cán bộ, công nhân viên - Người lao động NTCS Phước Long lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc RT-PCR Covid-19. Tại các Đội trực thuộc NTCS Phước Long    
08h00 Đ/c Võ Anh Kiệt - PBT Đảng ủy - Giám đốc công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Văn phòng (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty).
Cùng dự: Văn Phòng Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Ban tổ chức Đảng ủy.
Tại Hội trường lầu 2 công ty Chi bộ Văn phòng  
Thứ 5, ngày 09/12/2021 08h00 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty chủ trì (trực tuyến tại điểm cầu công ty) Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ chính trị tổ chức.
Cùng dự: Thường trực Đảng ủy, CNUBKT ĐU, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng.
Tại Hội trường lầu 2 công ty   Hội nghị tổ chức 01 buổi sáng
10h00 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Kế toán kế hoạch (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty).
Cùng dự: Đại diện Văn phòng Đảng, Ban tổ chức, UBKT Đảng ủy, Đoàn thanh niên công ty.
Tại Hội trường lầu 2 công ty Chi bộ Kế toán kế hoạch VPĐU, BTC ĐU chuẩn bị nội dung góp ý, nhận xét đánh giá đối với chi bộ
Thứ 6, ngày 10/12/2021 07h30 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2021 theo hình thức trực tuyến.      
07h30 Đ/c Võ Anh Kiệt - PBT Đảng ủy - Giám đốc công ty tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ cấp ủy viên cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến.      
14h00 Đ/c Võ Anh Kiệt - PBT Đảng ủy - Giám đốc công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ NTCS Phước Long (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty).
Cùng dự: Đ/c Phạm Phi Thăng - Phó Ban TCĐU, TP. TC-HC.
Tại NTCS Phước Long Chi bộ NTCS Phước Long  
14h00 Đ/c Vũ Văn Thắng - UVBTV - CNKT Đảng ủy - Phó giám đốc công ty dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chi bộ NTCS Đồng tâm (theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty). Tại NTCS Đồng Tâm Chi bộ NTCS Đồng Tâm  
16h00 Đ/c Nguyễn Bá Việt - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công ty dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo lịch của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh). Tại Hội trường lầu 2 công ty. TP. TC-HC. Đ/c Vinh - NVP. TC-HC trực đường truyền, chuẩn bị Hội trường.
Thứ 7, ngày 11/12/2021   Lãnh đạo công ty làm việc trực tuyến      

(Lịch này thay thư mời)

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo quy định.

        Nơi nhận:                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
         - VPTU (b/c);                                                                                                                       (Đã ký)
          - Các phòng, ban đoàn thể cty;                                                                             Phạm Phi Thăng
          - Các đơn vị, cơ sở trực thuộc;
          - Lưu (VT).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:VB016
Ngày ban hành:01/05/2022
Số kí hiệu:VB014
Ngày ban hành:17/04/2022
Số kí hiệu:VB013
Ngày ban hành:10/04/2022
Số kí hiệu:VB012
Ngày ban hành:04/04/2022
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay126
  • Tháng hiện tại9,375
  • Tổng lượt truy cập487,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây